POMIARY ELEKTRYCZNE

Electromar działa kompleksowo na rynku usług elektrycznych i energetycznych
na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne jak i firmy.
Przygotowaliśmy dla Państwa duże zniżki rabaty i promocje.

Wykonujemy pełny zakres pomiarów elektrycznych na terenie Wrocławia
i całego województwa dolnośląskiego:

pomiary ochronne i okresowe- usługi pomiarowe- badania środowiska pracy- pomiary ochrony
przeciw porażeniowej- pomiary elektryczne- pomiary natężenia oświetlenia- pomiar skuteczności zerowania- pomiar samoczynne wyłączenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarcia- pomiar
rezystancji izolacji, pomiary rezystacji uziemienia- badania wyłaczników różnicowo prądowych RCD- badania i pomiary elektronarzędzi- badania i pomiary elektroenergetyczne- pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia- pomiary instalacji odgromowych – pomiary instalacji odgromowej i uziomów- pomiar rezystancji uziemienia, uziemień- pomiar oświetlenia stanowiskowy- pomiary natężenia oświetlenia- pomiary równomierności oświetlenia- protokół pomiarów instalacji elektrycznych
w budynku- pomiary wydajności wentylacji- pomiar skuteczności wentylacji- sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów- przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych 
- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Potrzebujesz indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami a zapewnimy ci darmową wycenę w ramach wykonywania usługi!