ODBIÓR ELEKTRYCZNY

Przy budowie domu , mieszkania, bloku czy budynku konieczne jest do jego użytkowania przeprowadzenie odbioru elektrycznego wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji wykonania i odbioru robót budowlanych wynika to z tekstu Ustawy o zamówieniach publicznych według obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773)

Do odbioru budynku, lokalu, potrzebne jest między innymi oświadczenie osoby
z uprawnieniami budowlanymi o poprawności wykonania instalacji elektryczne
 zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

Nie wystarczy sam dyplom posiadania uprawnień, nasi pracownicy posiadają także wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu odbiorów elektrycznych, oraz liczne referencje. Załącznikiem do powyższego oświadczenia są protokoły z pomiarów elektrycznych. Podejmujemy się realizacji zleceń takich jak wszechstronne nadzory inwestorskie oraz nadzory budowlane z dziedziny konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu stanu realizacji projektu.

Decydując się na współpracę z Electromar Wrocław, zapewniają sobie Państwo dostęp do usług specjalistów do spraw koordynacji inwestycji, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności prac prowadzonych na budowie. Nadzory budowlane to praktyczne i komfortowe narzędzie umożliwiające systematyczną kontrolę jakości oraz terminowości działań podejmowanych na terenie obiektu budowlanego.

Potrzebujesz indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami a zapewnimy ci darmową wycenę w ramach wykonywania usługi!