DOZORY ELEKTRYCZNE

Pracownicy firmy Electromar posiadają uprawnienia do przeprowadzania dozorów elektrycznych. Nasza firma to nie tylko elektrycy z uprawnieniami, to pasjonaci, ludzie którzy kochają swoją pracę
i potrafią w swoim fachu bardzo wiele. Właściciel Electromaru magister, inżynier Marcin Machowski posiada pełne uprawnienia do kierowania czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Posiadamy niezbędną wiedzę poparte wykształceniem oraz nabytymi uprawnieniami:

  • Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania energii.
  • Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia energii.
  • Bieżąca kontrola poboru mocy i energii w procesach produkcyjnych.
  • Okresowe analizy energochłonności. Normowanie zużycia energii elektrycznej.
  • Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń.
  • Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii.
  • Zasady gospodarki mocą bierną.
  • Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.
  • Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Potrzebujesz indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami a zapewnimy ci darmową wycenę w ramach wykonywania usługi!