INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Electromar – Instalacje elektryczne – usługa kompleksowa

Instalacje elektryczne to jeden z najważniejszych elementów każdego domu, mieszkania i lokalu użytkowego. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie możliwości funkcjonowania bez energii elektrycznej. Dlatego w sytuacji, kiedy planowana jest budowa domu mieszkalnego lub obiektu użytkowego, albo kompleksowy remont mieszkania, warsztatu lub lokalu handlowego, inwestor, projektant i wykonawca stają przed bardzo ważnym problemem.

Nowa instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., „Prawo Budowlane” wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., „Prawo Energetyczne” wraz z aktami wykonawczymi,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higienypracy przy urządzeniach instalacjach energetycznych,
 • Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r., o Badaniach i Certyfikacji,
 • Polskie Normy

oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny, określonymi w dokumencie „Warunki przyłączenia”.

Poza tym nowa instalacja musi spełniać obecne i – w miarę możliwości – przyszłe wymagania użytkownika. Że wymagania te będą różna dla lokalu mieszkalnego i dla zakładu produkcyjnego,
nikt nie będzie miał wątpliwości. Jednakże niewielu budujących dom mieszkalny zdaje sobie sprawę
z konieczności rozróżnienia instalacji dla obiektu ogrzewanego z sieci miejskiej CO i dla obiektu,
w którym planowane jest ogrzewanie elektryczne.

Potrzebujesz indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami a zapewnimy ci darmową wycenę w ramach wykonywania usługi.

Wymagania – budynek mieszkalny

Dawno już przestały nam wystarczać standardy w postaci „żarówka na środku sufitu i po dwa gniazdka w pomieszczeniu”. Instalacja elektryczna spełnia dzisiaj bardzo wiele zadań i wymaga zastosowania różnych, dostosowanych do konkretnej funkcji, kabli i przewodów elektrycznych. W ramach podstawowej instalacji elektrycznej, wymienić należy:

W ramach podstawowej instalacji elektrycznej, wymienić należy:

 • instalacje oświetleniowe
 • instalacje gniazd wtykowych.

Do rzadziej stosowanych zaliczyć trzeba wydzielone instalacje, służące zasilaniu konkretnych odbiorników, takich jak:

 • kuchnie elektryczne,
 • pojemnościowe i przepływowe ogrzewacze wody,
 • elektryczne urządzenia grzewcze ( min.: piece akumulacyjne, ogrzewanie podłogowe, grzejnikiłazienkowe itp.),
 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • wszelkie napędy do rolet, bram wjazdowych i garażowych.

Myśląc o instalacjach elektrycznych, trzeba jednak brać też pod uwagę wszelkie instalacje dodatkowe:

 • instalacje telefoniczne,
 • instalacje alarmowe i domofonowe,
 • instalacje telefoniczne i internetowe,
 • instalacje do anten telewizji naziemnej i satelitarnej,
 • instalacje do urządzeń audiowizualnych.

Lista instalacji jest dość długa i wymaga ponadto określenia gdzie i z jakim przeznaczeniem ma być ułożona.
Często okazuje się, że ułożenie jednej instalacji, pociąga za sobą konieczność ułożenia nawet dwóch innych.
Dla przykładu, dzieje się tak w wypadku decyzji o zamontowaniu w domu kina domowego (instalacja zasilająca,
antenowa oraz instalacja do głośników) lub w wypadku przygotowania instalacji do urządzeń klimatyzacyjnych.

Klimatyzatory wymagają przygotowania instalacji: chłodniczej, elektrycznej oraz odprowadzenia skroplin.
Przewidzenie tego i wykonanie instalacji na etapie budowy, umożliwia ukrycie ich w ścianach lub stropach,
co podnosi estetykę pomieszczeń. Wymaga to jednak zaprojektowania docelowych lokalizacji wszystkich urządzeń.

Jednakże, nawet po wielu godzinach spędzonych nad projektem domu, po licznych przymiarkach i planach, często okazuje się, że są miejsca, gdzie brakuje gniazdka, lampki albo wyłącznika. Okazuje się też z czasem,
że nowinki techniczne, zmiana potrzeb i upływ czasu rodzą nowe potrzeby i wymagania w stosunku
do instalacji elektrycznych.


Z naszą pomocą unikniecie Państwo błędów w wykonaniu instalacji oraz – o ile jest to możliwe
do przewidzenia – będziecie przygotowani na mogące się pojawić, przyszłe potrzeby.

Wymagania – lokal lub obiekt komercyjny

Określenie „obiekt komercyjny” dotyczy bardzo szerokiego wachlarza mniejszych, większych a nawet bardzo dużych
budowli biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych. W zależności od charakteru obiektu, różny będzie
też zakres i skala wykonania instalacji elektrycznych.

Wykonanie instalacji w obiektach komercyjnych jest zazwyczaj poprzedzone przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, jaką jest projekt instalacji elektrycznych. W zależności od specyfiki obiektu, projekt taki obejmuje zarówno przyłącze instalacyjne do obiektu (sposób i drogę zasilenia obiektu w energie elektryczną), jak i poszczególne rodzaje instalacji wewnętrznych. Inaczej zaprojektowana będzie instalacja do niewielkiego pawilonu handlowego lub usługowego, gdzie instalacja nie będzie zasadniczo dobiegać od opisanych powyżej, instalacji dotyczących budynków mieszkalnych.

Inaczej będzie się przedstawiać projekt instalacji do obiektów większych, o określonych, specyficznych dla każdej branży wymaganiach technicznych. Zakres projektowania może obejmować infrastrukturę zasilania obiektu o dużych parametrach poboru energii. Prawie zawsze projekt obejmuje też skomplikowane instalacje do systemów obsługi obiektu (wentylacja, klimatyzacja, bezpieczeństwo itp.), jak i do zasilania i sterowania maszyn oraz urządzeń związanych ze specyfiką branży, dla której obiekt jest przeznaczony (produkcja, usługi itp.). Wykonanie instalacji w nowych obiektach komercyjnych, to zazwyczaj realizacja wytycznych projektowych.

Ze względu na profil działania i wielkość przedsiębiorstwa, nasza firma chętnie podejmie się wykonania instalacji
w mniejszych obiektach: sklepy i pawilony handlowe, biura i lokale usługowe, niewielkie firmy produkcyjne i usługowe. Oferujemy również kontakt z doświadczonymi projektantami, którzy mogą służyć pomocą w przygotowaniu
odpowiedniej dokumentacji.