POLITYKA PRYWATNOŚCI ELECTROMAR SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich usług świadczonych przez ELECTROMAR sp. z o. o. z siedzibą w Tyńcu Małym, ul. Dolna 7. 55-040 Kobierzyce, Polska, poprzez Stronę Internetową będące własnością firmy ELECTROMAR sp. z o. o. W ramach niniejszej Polityki prywatności określamy m.in.: kim jesteśmy, podstawowe zasady ochrony danych osobowych, cel, zakres i okres przetwarzania przez danych osobowych przez ELECTROMAR sp. z o.o., oraz informację o prawach i uprawnieniach.

Jesteśmy zobligowani do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Poszanowanie Twojej prywatności to dla nas priorytet i dążymy do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwestii ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanej również jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny i nie wiąże nas ani Ciebie umownie. Z tego powodu zachowujemy prawo do okresowych aktualizacji Polityki Prywatności, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spis treści:

 1. Definicje – podstawowe pojęcia.
 2. Komunikacja z nami lub odwiedzanie naszej Strony Internetowej: jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te informacje?
 3. Pliki cookie.
 4. Przez jaki okres utrzymujemy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych?
 5. Kto ma możliwość uzyskania dostępu do Twoich Informacji Osobowych?
 6. Prawa/Uprawnienia przysługujące Ci w kontekście przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

I. Definicje – podstawowe pojęcia.

Użytkownik/Ty– osoba korzystająca z usług świadczonych przez ELECTROMAR sp. z o.o. lub udostępniający ELECTROMAR sp. z o.o. swoje Dane osobowe.

ELECTROMAR – administrator danych osobowych, tj. ELECTROMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. jedności narodowej nr 160 lok. U1, 50–302 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001051899, NIP: 8982296502.

Dane Osobowe – Wszystkie dane odnoszące się do Ciebie, takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., które osobiście dostarczysz firmie ELECTROMAR sp. z o.o. lub które firma ELECTROMAR sp. z o.o. pozyska z innych źródeł.

Przetwarzanie – wszystkie czynności związane z Twoimi Danymi Osobowymi. Na przykład: zbieranie, przechowywanie, aktualizacja, wysyłanie wiadomości do Ciebie, usuwanie danych;

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy ELECTROMAR sp. z o.o. oraz zapisywane i przechowywane na Twoim Urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu internetowego.

Usługi – usługi oferowane przez firmę ELECTROMAR sp. z o.o. za pośrednictwem Strony internetowej, w tym np. zakładanie kont przez Użytkownika na Stronie Internetowej i korzystanie z tych kont, składanie zamówień na produkty i usługi, dokonywanie zakupów, zapewnianie wsparcia technicznego dla Użytkowników, wypełnianie kwestionariuszy dotyczących Strony Internetowej.

Strona Internetowa– strona internetowa będąca w posiadaniu firmy ELECTROMAR sp. z o.o., której Polityka Prywatności dotyczy.

* W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

II. Komunikacja z nami lub odwiedzanie naszej Strony Internetowej: jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te informacje?

1. Komunikacja

Podczas naszej interakcji lub korespondencji, takiej jak rozmowy czy korespondencja e-mailowa, możemy gromadzić Twoje Dane Osobowe, które pozwalają na Twoją identyfikację (np. adres e-mail, numer IP, pseudonim), metadane dotyczące komunikacji (np. data i czas kontaktu, długość rozmowy), a także treść naszych rozmów (np. historia czatu, treść e-maili).

To przetwarzanie danych ma na celu udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania, poprawę jakości naszej komunikacji, obsługi klienta, a także może być wykorzystywane do celów marketingowych lub zawierania umów. Podstawa prawna przetwarzania zależy od kontekstu komunikacji. W przypadku pytań dotyczących naszych usług lub produktów, zwykle opieramy się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania lub w celach marketingowych. Jeśli Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Możemy również przesyłać Ci informacje handlowe za Twoją zgodą. Jest ona dobrowolna i nie jest warunkiem korzystania z naszej strony internetowej. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Strona Internetowa i Usługi

Podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz naszych usług, gromadzimy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy. Te dane są przetwarzane w celu świadczenia usług, dostosowania infrastruktury, ułatwienia rozliczeń i zapewnienia wsparcia. Podstawą prawną przetwarzania jest zazwyczaj prawidłowe wykonanie zawartej przez nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes w poprawnym świadczeniu usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy również wykorzystywać dane w celach analitycznych, marketingowych i poprawy jakości usług, co jest zgodne z naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe, które możemy przetwarzać, włączając w to te, które wynikają z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., obejmują między innymi imię, nazwisko, adres e-mail, dane rozliczeniowe i inne.

Podanie tych danych jest zazwyczaj dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z danej usługi lub strony internetowej. Brak podania niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z danej usługi, na przykład utworzenia indywidualnego konta na stronie internetowej.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzanie tych danych jest prowadzone w celu świadczenia usług elektronicznych i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. Obrona przed roszczeniami oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa

Część Twoich danych osobowych może być przetwarzana w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych, takich jak przepisy podatkowe i rachunkowe. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub konieczność spełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo przetwarzane przez nas dane osobowe, dokonywane są w celu zapobiegania i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych nieprawidłowości, a podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Pliki cookie

ELECTROMAR sp. z o.o. informuje, że gdy korzystasz z naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych, jak i na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych możemy wykorzystywać pliki typu Cookies lub podobne technologie w celu wysyłania określonych informacji (dalej łącznie określane jako pliki Cookies) na Twoje Urządzenie, którego używasz przy korzystaniu z naszych serwisów internetowych systemów informatycznych lub aplikacji, oraz przechowywania tych informacji na Twoim Urządzeniu, a także uzyskiwania dostępu do tych informacji.

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które przesyłane są na Twoje urządzenie podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej. Przechowują one informacje o Twoim sposobie korzystania z witryny oraz czasami mogą śledzić pewne informacje o Tobie. Pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować Twoje urządzenie i gromadzić dane takie jak nazwa domeny Twojego dostawcy internetowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP, strona internetowa, z której przekierowano Cię na naszą stronę, a także dane dotyczące operacji lub lokalizacji Twojego urządzenia. Ważne jest, że informacje zbierane za pomocą plików cookie nie zawsze są danymi osobowymi w rozumieniu RODO. Jednakże, jeśli wcześniej podałeś swoje Dane Osobowe, pliki cookie mogą być bezpośrednio powiązane z Tobą, np. przez skojarzenie numerów identyfikacyjnych w plikach cookie z innymi informacjami.

W zasadzie, podstawowym prawem przetwarzania Twoich danych osobowych za pomocą plików cookie i podobnych technologii jest uzyskanie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednakże, istnieją sytuacje, w których wykorzystanie plików cookie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, co ma na celu zapewnienie świadczenia usług elektronicznych. W takich przypadkach opieramy się na art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. oraz naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, pamiętaj, że masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Jeżeli natomiast Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu. Szczegółowy opis Twoich praw znajdziesz w Rozdziale VI Polityki Prywatności.

1. Pliki Cookies stosowane przez ELECTROMAR sp. z o.o.:

A. są bezpieczne dla Twojego Urządzenia, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania;

B. w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych Danych osobowych lub informacji poufnych z Twojego Urządzenia, a jedynie pozwalają na dostęp do wysłanych przez nas i zapisanych na Twoim Urządzeniu określonych informacji (plików Cookies);

C. zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość;

D. nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim Urządzeniu, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w Twoim Urządzeniu.

2. ELECTROMAR sp. z o.o. wykorzystuje różnego rodzaju pliki Cookies, które różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić:

2.1 Ze względu na domenę, z której pochodzą, pliki cookie dzielimy na:

A. Nasze własne pliki cookie – to pliki cookie, które są ustawiane przez serwery naszej Strony Internetowej.

B. Pliki cookie od stron trzecich – to pliki cookie, które są ustawiane przez serwery innych źródeł niż nasza Strona Internetowa.

2.2. Ze względu na cykl życia pliki cookie dzielimy na:

A. sesyjne – są przechowywane na Twoim Urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji określonego oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej), a następnie zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia,

B. stałe – są przechowywane na Twoim Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia – zakończenie sesji określonego oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej) lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego Urządzenia.

2.3 Możemy używać następujących rodzajów plików cookie ze względu na cel:

A. Niezbędne pliki cookie są nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, umożliwiają podstawowe funkcje takie jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów. Bez tych plików cookie Strona Internetowa nie może działać poprawnie.

B. Pliki cookie preferencji pozwalają Stronie Internetowej zapamiętać informacje, które wpływają na jej wygląd i działanie, na przykład preferowany język lub region Użytkownika.

C. Pliki cookie statystyczne pomagają w analizie zachowań użytkowników na Stronie Internetowej, zbierając anonimowe dane i raportując je.

D. Pliki cookie marketingowe służą do śledzenia użytkowników na Stronie Internetowej oraz na innych stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, co jest korzystne zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców stron trzecich.

E. Pliki cookie niesklasyfikowane to te, które nadal są poddawane klasyfikacji i identyfikowane razem z dostawcami tych ciasteczek.

* Zgodnie z wymogami RODO, możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi różnych rodzajów plików cookie.

3. Zgoda na wykorzystywanie przez ELECTROMAR sp. z o.o. plików Cookies.

A. ELECTROMAR sp. z o.o. może wysyłać pliki Cookies na Twoje Urządzenie, zapisywać je i przechowywać na Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwać do nich dostęp wyłącznie pod warunkiem, że wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie.

B. W przypadku, gdy przechowywanie na Twoim Urządzeniu informacji (plików Cookies) lub uzyskanie do nich dostępu jest konieczne do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, w takim przypadku Twoja zgoda na korzystanie przez ELECTROMAR sp. z o.o. z plików Cookies nie jest wymagana.

C. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez ELECTROMAR sp. z o.o. z plików Cookies za pomocą ustawień oprogramowania Urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji.

D. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez ELECTROMAR sp. z o.o. z plików Cookies lub w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania Urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji, np. przez zmianę ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej

E. Jeżeli wyrazisz zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzystasz, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez ELECTROMAR sp. z o.o. W takim przypadku ELECTROMAR sp. z o.o. będzie uprawniona do korzystania z plików Cookies lub podobnych technologii w celu wysyłania plików Cookies na Twoje Urządzenie, zapisywania ich i przechowywania na Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwania do nich dostępu.

F. ELECTROMAR sp. z o.o. informuje jednak, że wyłączenie przez Ciebie obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji.

IV. Przez jaki okres utrzymujemy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych?

A. Okres przetwarzania danych przez Administratora, gromadzone wyłącznie w związku z bieżącą komunikacją (Część II Polityki Prywatności) zależy od celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są do czasu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.

B. W przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do czasu uwzględnienia tego sprzeciwu.

C. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

D. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przechowywane do momentu jej wycofania, do osiągnięcia celów, dla których taka zgoda została wyrażona lub, jeżeli przetwarzanie dotyczy plików cookie lub innej podobnej technologii, do czasu usunięcia takich plików za pomocą ustawień przeglądarki/urządzenia.

E. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

V. Kto ma możliwość uzyskania dostępu do Twoich Informacji Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych jest ograniczany do:

A. Pracowników i współpracowników firmy ELECTROMAR, którzy są zobowiązani do zachowania poufności lub mają obowiązek prawnie zachować tajemnicę.

B. Podmiotów, które pomagają nam w świadczeniu Usług na podstawie odpowiednich umów, takich jak dostawcy narzędzi informatycznych, firmy prawnicze, audytorzy, dostawcy usług płatniczych i agencje reklamowe. Te podmioty mają dostęp tylko do niezbędnych informacji.

C. Możemy także przekazać informacje organom publicznym, jeśli wymaga tego prawo w związku z ich postępowaniami.

* Jeśli podmioty, z którymi współpracujemy, są zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak umowy o przetwarzanie danych, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych.

* Jeśli przekierujemy Cię na strony innych firm, nie udostępniamy im Twoich Danych Osobowych. Jesteś odpowiedzialny za zrozumienie ich zasad prywatności.

* Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, a dostęp do Twoich Danych Osobowych mają tylko osoby, które ich potrzebują do świadczenia Usług i obsługi Strony Internetowej.

VI. Prawa/Uprawnienia przysługujące Ci w kontekście przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz przechowywania danych, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.