FAQ

Gniazdka przy wyborze miejsc na gniazdka musimy kierować się główną zasadą, w każdym rogu pokoju powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdko. Najczęściej są to dwa gniazdka (np. lampka nocna, ładowarka) Umieszcza się je w odległości ok. 50 cm od rogu i wysokości 30 cm od gotowej podłogi. Wyjątkami są miejsca w których będzie się znajdował telewizor czy biurko z komputerem. Wtedy musimy wziąć pod uwagę dodatkowo obecność innych urządzeń pomocniczych.

Gniazdka w kuchni powinny być rozmieszczone nad blatem który jest najczęstszym miejscem nasze pracy i dostęp do gniazdek powinien być w każdej chwili. Średnia wysokość gniazdek ogólnego przeznaczenia wynosi ok. 120 cm od docelowej podłogi. Do gniazdek w kuchni dochodzą jeszcze gniazdka specjalnego przeznaczenia tj. gniazdo zmywarki, lodówki, oraz kuchenki. Te gniazdka powinny być na osobnych obwodach zasilających ze względu na swoje specjalne przeznaczenie. Gniazdko lodówki powinno się umieszczać tak by docelowo znalazło się w lewym dolnym rogu lodówki na wysokości ok. 20cm co pozwoli po podłączeniu wtyczki lodówki dosunąć ją do samej ściany. Gniazdko zmywarki umieszcza się w okolicach zlewu w szafce pod zlewem, co pozwala na odłączenie zmywarki bez wysuwania jej z zabudowy. Natomiast zasilanie kuchenki powinno być trójfazowe ze względu na duże moce tych urządzeń. Rozmieszczenie tego zasilania wykonuje się wg koncepcji inwestora. Wyłączniki światła umieszcza się na wysokości ok. 120 cm od posadzki. I ok. 20 cm od futryny. Trzeba zwrócić uwagę na otwieranie się drzwi by nie umieścić wyłącznika ze złej strony.

Każda instalacja po pewnym dłuższym czasie nadaje się do remontu. Rozpoznać to można najczęściej po wypalonych gniazdkach, odgłosach iskrzenia podczas zapalania światła. Są to objawy bardzo niepokojące bo mogą prowadzić do pożaru. A tak, że podczas modernizacji gniazdka muszą być wymienione na gniazdka z bolcem ochronnym.

Wg polskiej normy badania okresowe instalacji należy wykonywać co 5 lat. Duża część naszego społeczeństwa tego nie robi , nie wiedząc o tym, że ponoszą odpowiedzialność za pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek który był wynikiem tego zaniedbania.
 

Wniosek o podłączenie do sieci elektroenergetycznej składamy w miejscowym zakładzie energetycznym na standardowym druku z zaznaczeniem, jaką moc chcemy pobierać z sieci i jakie będą poszczególne odbiorniki. Do wniosku dołączamy szkic sytuacyjny istniejącej w pobliżu linii zasilającej. Na tej podstawie rejon energetyczny wydaje warunki techniczne przyłączenia (WTP) określające m.in. sposób prowadzenia przyłącza, lokalizację licznika, przekrój przewodów i wartość bezpieczników głównych. Przyłącze wykonuje się na własny koszt, również wtedy, gdy konieczna jest budowa odcinka sieci w rejonach nie objętych planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. Wykonawcą przyłącza może być tylko koncesjonowany elektryk pracujący na zlecenie rejonu energetycznego. W przypadku prowadzenia przyłącza kablowego trzeba uzyskać w gminie pozwolenie na budowę oraz dokonać uzgodnień geodezyjnych.

Po wykonaniu przyłącza w rejonie składamy wniosek o sprawdzenie i odbiór instalacji oraz zamontowanie licznika. Na nasz wniosek licznik może być jedno- lub dwutaryfowy, co łączy się ze zróżnicowaniem taryf ceny energii w różnych porach dnia. Liczniki dwutaryfowe instalujemy zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z ogrzewania elektrycznego, co istotnie zmniejsza koszty ogrzewania. Po odebraniu instalacji zawieramy umowę na dostawę energii elektrycznej, która określa m.in. sposób rozliczeń, obowiązki odbiorcy.

W nowych instalacjach elektrycznych stosuje się najczęściej układanie przewodów w posadzce. Mogą być ułożone w rurkach, korytkach lub w wiązkach. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy wielu kolizji na ścianach w późniejszym czasie. Można wtedy przyjąć, że do każdego gniazdka lub wyłącznika przewód „dochodzi” tylko z dołu lub z góry, nigdy z boku.
 
Gdy zaczynamy budowę domu elektryk powinien już się pojawić na etapie kopania fundamentów. Wykonuje wtedy uziemienie fundamentowe (najlepszy sposób uziemienia), oraz przepusty pod kable zasilające rozdzielnie mieszkaniowe i np. oświetlenie ogrodu.
 

Gdy „wysadza” nam bezpieczniki topikowe najczęstszym powodem jest zbyt duża liczba odbiorników podłączonych do jednego obwodu gniazd (np. za pomocą rozdzielacza). Gdy remontujemy instalacje najlepiej jest je wymienić na nowe bezpieczniejsze i łatwiejsze w obsłudze wyłączniki nad prądowe. Mają one tak samo bezpieczniki topikowe górną granice prądu zadziałania.

UWAGA: Niedozwolone jest blokowanie mechanizmu wyzwolenia bezpiecznika za pomocą drucików czy „watowanie” bezpieczników topikowych. Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Działamy całą dobę, dzięki czemu na miejscu awarii zjawiamy się natychmiast!