Pogotowie kosztorysowe

Wykonuję kosztorysy : instalacje sanitarne , budowlane , elektryczne, Wentylacja, Klimatyzacja, Ciepłownictwo, Sieci zewnętrzne , wewnętrzne , instalacje przemysłowe , instalacje tryskaczowe , sieci ciepłownicze , pompy ciepła , centralne odkurzanie , wentylacja przeciw wybuchowa Ex , laboratorium , kotłownia , dygestoria , cyklony , multicyklony , sieci trakcyjne , obiekty liniowe , światłowody , górnictwo , hutnictwo , oczyszczalnie ścieków , stacja uzdatniania wody , stacja uzdatniania gazu , przewiert sterowalny , Rury GRP , rury KWH , przepompownie ścieków , obiekty zabytkowe , obiekty dofinansowywane z UE , kosztorysy dla banków , kosztorysy do ubezpieczalni , kosztorysy z f-vat , kosztorysy do kopalni , kosztorysy dla studentów, kosztorysy na zaliczenie , kosztorysy dla rolników , prace demontażowe, rozbiórki.

 • Kosztorys inwestorski
 • Kosztorys inwestorski uproszczony
 • Kosztorys ofertowy
 • Kosztorys szczegółowy
 • Kosztorys uproszczony
 • Kosztorys powykonawczy
 • Kosztorys zamienny
 • Kosztorys różnicowy
 • Kosztorys robót dodatkowych
 • Optymalizacja kosztów budowy
 • Opinie kosztorysowe
 • Książkę obmiarów.

Kosztorysy wyceniamy indywidualnie nie liczymy od pozycji.